User account

Release Night: DIAPHANES Magazine No. 5

08.12.2018, 20:00

ESPACE DIAPHANES
Dresdener Str. 118
10999 Berlin
Deutschland

Exhibition: Pierre Guyotat – Figures and Other Voices

01.11.2018, 19:00 – 29.11.2018

ESPACE DIAPHANES
Dresdener Str. 118
10999 Berlin
Deutschland

VU DE L' EXTÉRIEUR #5: Institut für Feinmotorik & Burkhard Beins

30.11.2018, 21:00

ESPACE DIAPHANES
Dresdener Str. 118
10999 Berlin
Deutschland

Other Topics
Current Texts

Jean-Luc Nancy

Ζένοι και Zah και Zuh

Ξένος extraneus του έξω όχι του μέσα (intraneus) όχι της οικίας unheimlich όχι του heim όχι της εστίας της άλλης πλευράς της πόρτας – fores, foreigner όχι υπερβολικά στον ρυθμό, odd όχι κανονικός όχι συνήθης σπάνιος ιδιάζων seltsam παράξενος besherat γενναίος κομψός απρόβλεπτος στραβός verschroben

λοξός αναπάντεχος εξαιρετικός εκπληκτικός

 

Είναι εκπληκτικό πόσες λέξεις εκφράσεις τρόπους διαφορετικούς έχουμε για να μιλήσουμε για τον παράξενο ξένο τον ausländer τον έξω από τη χώρα και όχι «pays avec nous» όπως λέγαμε κάποτε στη Γαλλία «c’est un pays à moi» για να πούμε κάποιος από το χωριό μου τη γειτονιά μου την περιοχή μου την πατρίδα μου

OPEN
ACCESS
FR FA DE
»Self-censorship is the worst.«
»Self-censorship is the worst.«

Lars von Trier in Conversation with Mehdi Belhaj Kacem & Raphaëlle Milone

We land in Copenhagen after only an hour’s sleep the previous night. We travel a long way by subway to a residential area on the edge of the city: large houses with gardens and woodland, almost no one around. We finally find the address we’ve been given. We approach the house through the garden, and we’re immediately in a film by Lars von Trier: a black limousine, a small shack that might be an office with a computer and piles...
OPEN
ACCESS
DE
 • Evil
 • contemporary art
 • cinema
 • film
 • film d'auteur
Of what can I be truly certain?
Of what can I be truly certain?

Jean Paul Mongin, François Schwoebel

Mister Descartes and his Evil Genius

Can one trust his senses when perceiving the outside world? When my sensations are the basis of my perception of my own existence, what if these sensations are to be doubted – what can the proof of my own existence be? These questions, both simple and profoundly undermining, stand at the beginning of Modernity: the philosophy of René Descartes. This book drags its readers – and musketeer-like Mister Descartes himself – into the adventure of thinking. It gives a lively...
 • Descartes
 • epistemology
 • thinking
 • certainty
 • young readers
Fiction

Maël Renouard

On Memory Atrophy

Externalized memory had always proceeded by contractions, summaries, reductions, selections, breaks in flow, as well as by organization, classification, boiling down. Card catalogues reduced thousands of works to a few key notions; tables of contents contracted the hundreds of pages in a given book. The sign itself was the first abbreviation of experience. An epic stitched of words was an abbreviation of the war, the long years of which were reduced to a few nights of recitation; the written text that recorded the epic was a contraction of the oral narration which pushed aside its sensory richness, melody, life in a thousand details. In accumulating, every level of abbreviation reconstituted an infinite flow, a new dilation that would be contracted in its turn. From the plurality of pages to the index and the table of contents; from the plurality of books to card catalogues.

The abbreviated elements were further arranged, situated...

OPEN
ACCESS
Fiction

Diane Williams

How about some string?

I said “Would you like a rope? You know that haul you have is not secured properly.”
“No,” he said, “but I see you have string!”
“If this comes into motion—” I said, “you should use a rope.”
“Any poison ivy on that? ” he asked me, and I told him my rope had been in the barn peacefully for years.
He took a length of it to the bedside table. He had no concept for what wood could endure.
“Table must have broken when I lashed it onto the truck,” he said.
And, when he was moving the sewing machine, he let the cast iron wheels—bang, bang on the stair.
I had settled down to pack up the flamingo cookie jar, the cutlery, and the cookware, but stopped briefly, for how many times do you catch sudden sight of something heartfelt?
I saw our milk cows in their slow...

ABO DE
Language can never be private
Language can never be private

Johannes Binotto

Shrewing the Tame

Speaking of taming and speaking against it has to begin with getting the word itself to speak. “Tame”—the puzzling expression goes back to the etymological root it shares with “dam,” “timber,” and the German “Zimmer” (room). Taming, as is clear from the etymology, is an act of containment, separation, and adaption. What has once been tamed now has its own place, its own chamber, in which it no longer even needs to be confined, because it permanently carries its room...
OPEN
ACCESS
DE
 • language
 • Shakespeare
 • gender
 • subjectification
 • feminism
Saturnaaaaalia
Saturnaaaaalia

Sina Dell’Anno

Oratio Soluta

Saturn has entered our speech like a lion; as the wild beast of revolution, the limbs of a half-eaten child still hanging from its gaping jaws. This is Goya’s Danton: the bloody face of the untamable fear that human hunger for freedom could go out of control. The gaping jaws announce an appetite for rebellion. This physiognomy of the revolution, heightened tremendously by Goya, is already encountered where Saturn had not yet frozen into the grimace of a world-historical monster, but...
OPEN
ACCESS
DE
Humanities

Maria Filomena Molder

So many egoists call themselves artists…

“So many egoists call themselves artists,” Rimbaud wrote to Paul Demeny on May 15, 1871. Even though that is not always obvious, ‘I’, the first person, is the most unknown person, a mystery that is constantly moving towards the other two, the second and third persons, a series of unfoldings and smatterings that eventually gelled as ‘Je est un autre’. That is why ‘apocryphal’ is a literarily irrelevant concept and ‘pseudo’ a symptom, the very proof that life, writing, is made up of echoes, which means that intrusions and thefts (Borges also discusses them) will always be the daily bread of those who write.

Words from others, words taken out of place and mutilated: here are the alms of time, that squanderer’s sole kindness. And so many others, mostly others who wrote, and many other pages, all of them apocryphal, all of them echoes, reflections. All this flows together into—two centuries...

OPEN
ACCESS
DE
Humanities

Marcus Quent

Belief in the world is what we most lack.

It was Gilles Deleuze who in various contexts underlined that what we most lacked was “belief in the world.” The odd remark appears, for example, in a conversation in 1990 with the Italian Marxist Antonio Negri about revolutionary emergence and the political force of minorities. In this dialogue Negri examines his interlocutor’s thought in the light of the “problem of the political,” which connects the various stages of the philosopher’s intellectual biography. Deleuze’s remark here is the reprise of a motif that would be familiar to readers of his second book on cinema, which appeared in 1985, in which Deleuze contends that the “power of modern cinema” is based on its ability to “give us back” our lost “belief in the world.”

At the end of the conversation Negri asks his dialogue partner about the possibility of present-day processes of subjectivization. After initially emphasizing the “rebellious spontaneity” of such processes, Deleuze...

OPEN
ACCESS
DE

 

We like !